Over NBN

Missie

Het bevorderen van het effectief en moreel handelen van mensen in organisaties.

Nieuwe toekomst voor NBN

Op 16 januari 2020 kwam een elftal bedrijfsethici samen in De Schuur in Utrecht, om te discussiëren over de toekomst van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland aan de hand van de vragen:

  • In hoeverre heeft het NBN een vastomlijnde visie en theoretisch ankerpunt nodig, bijvoorbeeld het gedachtegoed van Henk van Luijk?
  • Is het NBN bij uitstek een lobbyorganisatie, of eerder een beroepsvereniging?
  • Moet het NBN zich richten op studenten bedrijfsethiek, en zo ja: hoe?

Met als resultaat dat NBN-toekomst heeft als het een duidelijke visie ontwikkelt en uitdraagt, een plek “door en voor professionals” wordt en een platform is waar bedrijfsethici en geïnteresseerden ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen.

Doelstelling

NBN wil een nieuwe weg inslaan als kenniscentrum bedrijfsleven, overheid en ethisch handelen, leerorganisatie en platform van bestuurders, professionals in ethiek en iedereen die ethiek, integriteit, en compliance een warm hart toedraagt. Ambitieus doel  is om NBN tot een denktank te ontwikkelen voor de verduurzaming van onze samenleving vanuit bedrijfsethisch perspectief.

Geschiedenis

In 1986 richtte Henk van Luijk (bedenker van het 7 stappen onderzoeksplan dilemma’s) het Nederlands Overleg Bedrijfsethiek op. Doel was het thema bedrijfsethiek op te nemen in de bedrijfsvoering van organisaties. Van Luik signaleerde toen al dat bedrijven ethiek wel belangrijk vinden, maar altijd ondergeschikt aan het maken van winst. In 1990 ontstond de NBN om bedrijfsethiek en goed bestuur structureel in het organisatiebeleid te integreren. Hoogtepunten waren de jaarlijkse Henk van Luijk lezingen in samenwerking met Nyenrode Business University en de NBN-Rabobank Scriptieprijs bedrijfsethiek/verantwoord ondernemen voor studenten van hogescholen en universiteiten. NBN organiseert met bedrijfsethische diners reflectie en discussie over bedrijfsethiek en integriteit.

Het NBN verenigt

  • Mensen die binnen bedrijven, overheid en instellingen actief werken aan het vormgeven van organisatie-ethiek;
  • Bedrijfsethici, coördinatoren goed bestuur & integriteit en MVO-ontwikkelaars;
  • Bestuurders, politici en opiniemakers;
  • Onderzoekers naar ethiek binnen organisaties;
  • Studenten en docenten bedrijfsethiek aan hogescholen en universiteit
  • Europese en internationale vakgenoten.

Bestuur

Antoon van den Boogaard, voorzitter en eigenaar onderneming EthiekZaak

Wil Houtzager, secretaris en partner van NextHRM

Promotiegroep

NBN-bedrijfsethiek heeft krachtige ambities en ontwikkelt die in samenspraak met collega’s vanuit het openbaar bestuur, bedrijfsleven, onderwijs en politiek.