Actualiteit

Hier willen we actuele gebeurtenissen in het licht plaatsten van bedrijfsethiek. Een groepje leden kunnen om de beurt wekelijks / tweewekelijks / maandelijks (keuze) een korte beschouwing over een actuele gebeurtenis schrijven. Aankomende maandag ruimen we tijd in om hierover samen van gedachten te wisselen.


Na de schuursessie in januari en de zoomsessie in april hebben we aankomende maandag een interessant evenement.

Ook in deze sessie, die draait om kennisdeling, gaat het om de interactie, deze keer rondom het thema Goed Bestuur. Aan de hand van onderzoek dat Henk Bruning heeft gedaan naar de bestuurlijke aspecten van de uitbreiding van Schiphol.

Klik op deze link voor de uitnodiging: klik hier