Bericht van de voorzitter

Op 29 juni jongstleden vond de onlinebijeenkomst over kennisdelen plaats. Zie de blog onder actualiteiten. De bijeenkomst markeert de herstart van NBN als ontmoetingsplek waar wetenschap en beroepspraktijk elkaar vinden. Het onderwerp is het toepassen van beginselen van goed bestuur op het concrete maatschappelijk vraagstuk van de ontwikkeling van Schiphol en de opening van Lelystad Airport.

Ik herinner mij dat ik in mijn eindjaar VWO een paper mocht schrijven en presenteren voor het vak Aardrijkskunde over de uitbreiding van Schiphol met de Polderbaan. Dat ging toen vooral over de vraag tegen welke kosten de economische vooruitgang en concurrentiepositie voorrang mochten krijgen, ten koste van welke andere belangen? Een paar jaar later werd onder ministerschap van Tineke Netelenbos besloten tot de start van de aanleg van de Polderbaan. Wat dat betreft is er in de tussentijd weinig verandert.

En toch leven we nu in een andere wereld, het is een woelige tijd die wordt gekenmerkt door onder anderen Corona maatregelen en BLM, of Black Lives Matter. Dat raakt ons allemaal op een manier die we samen nog niet eerder hebben meegemaakt. De wens van Viruswaanzin om te demonstreren tegen de corona maatregelen is afgewezen door zowel de burgemeester van Den Haag als de rechter.  Zonder nu een oordeel te geven over de balans tussen het risico op wanordelijkheden en het recht op vrijheid van vergadering en betoging, valt het mij op dat er een bepaalde verongelijktheid en boosheid leeft onder de mensen die ik zorgelijk vind. Ook bij BLM bekruipt mij dat gevoel. Hoewel ik geloof dat discriminatie en racisme en oneerlijke ongelijkheid altijd bestreden moeten worden, zijn polarisatie en ontwrichting nooit het vruchtbare middel daartoe. Wel mogen we ten minste ons best doen om te begrijpen waar die verongelijkhtheid en boosheid vandaan komen, en daar ook begrip voor tonen, en voorzichtigheid betrachten in het oordelen. Met veel interesse volg ik hoe ook bewegingen die zich inzetten voor de bescherming van rechten van vrouwen of homo’s zich actief inzetten om BLM-demonstraties te organiseren en begin mij af te vragen of BLM niet langzamerhand een verzamelterm wordt voor alles wat met onrechtvaardigheid en uitsluiting te maken heeft.

Expliciet wil ik aangeven dat het NBN als stichting en ikzelf als voorzitter neutraal en onafhankelijk ben. Dat wil ik benadrukken, omdat ik contact heb gehad iemand die de uitnodiging voor dit event niet verder wilde verspreiden om de schijn van politieke kleur bekennen te vermijden. Ik vind het toch moeilijk om respect op te brengen voor die houding, omdat je met die angst van kleurbekennen eigenlijk iedere dialoog in de kiem smoort, en dat zou toch erg jammer zijn.

Die angst voor kleur bekennen is destructief, vooral ook omdat de huidige tijdgeest in mijn ogen twee dingen nodig heeft. Meer dan ooit hebben wij behoefte aan inlevingsvermogen en reflectie. Dat zijn werkwoorden, inleven en reflecteren. Helemaal niet altijd vanzelfsprekend en nog vaker niet eenvoudig. Dialoog is daarin de sleutel want dialoog zelf vereist al reflectie en inlevingsvermogen. Dat is voor mij persoonlijk ook de overwegende reden om mij in te zetten voor de stichting netwerk bedrijfsethiek nederland.

In de ontmoetingen van NBN gaan we dat vaker doen! We nemen een afgebakend onderwerp dat in essentie is gericht op kennisdeling en dialoog om van iets van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen in het ethisch handelen. Het is het voorrecht van een voorzitter om iedereen welkom te heten en uit te nodigen om interactief en participerend deel te nemen. Ik doe dat niet alleen en wil mijn medebestuurslid Wil Houtzager ook voorstellen. Wil is bestuurslid van NBN en ik ken hem als een zeer ervaren adviseur op het gebied van HRM en loopbaanbegeleiding en wendbaar organiseren en deskundig als integriteits specialist met veel ervaring als toezichthouder. Wil verstaat de kunst om in alle gelaagdheid van uitvoerenden en bestuurders organisaties te bevragen, beoordelen en te adviseren. Daarbij is hij in staat om dat effectief te communiceren in een taal die verstaanbaar is voor zowel de uitvoerenden als de bestuurders. Een doortastende geest, betrouwbaarheid, harde werker, ruimhartig, zijn termen die passen bij hem.

Met deze woorden heet ik eenieder welkom bij de vernieuwde NBN en nodig jullie van harte uit om vanuit jullie eigen expertise, betrokkenheid en drive mee te werken om de bedrijfsethiek in Nederland te versterken en te ontwikkelen.

Antoon van den Boogaard, voorzitter