Word óók partner

Vanaf €90 per jaar steunt u de bedrijfsethiek, maakt u deel uit van het grootste bedrijfsethiek netwerk van Nederland en raakt u betrokken bij onze events. Stuur een e-mail naar info@bedrijfsethiek.nl en wij helpen u verder.

Het Netwerk Bedrijfsethiek kent drie typen lidmaatschap: persoonlijk/student, bedrijfs-individueel, bedrijfscollectief.

Persoonlijk lidmaatschap
u kunt deelnemen aan alle bijeenkomsten van het NBN. Voor sommige bijeenkomsten wordt een extra bijdrage gevraagd.
u ontvangt de digitale nieuwsbrief Dilemma.
kosten: € 40,- per jaar. Studenten betalen € 25,-.
het persoonlijk lidmaatschap van het NBN kan worden gecombineerd met het lidmaatschap van het EBEN (European Business Ethics Network). De additionele kosten daarvoor zijn € 25,-.

Bedrijfslidmaatschap individueel
u wordt via uw bedrijf lid
u kunt deelnemen aan alle bijeenkomsten van het NBN. Voor sommige bijeenkomsten wordt een extra bijdrage gevraagd.
u ontvangt de digitale nieuwsbrief Dilemma
kosten: € 60,- per jaar
additioneel lidmaatschap EBEN € 25,-

Bedrijfslidmaatschap collectief

uw bedrijf wordt lid van het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland
het bedrijf kan vier medewerkers als lid opgeven
alle leden kunnen deelnemen aan alle bijeenkomsten van het NBN. Voor sommige bijeenkomsten wordt een extra bijdrage gevraagd
alle leden ontvangen de digitale nieuwsbrief Dilemma
indien gewenst wordt op de site van het NBN een link opgenomen naar het bedrijf
kosten voor het bedrijfslidmaatschap collectief bedragen € 180,-
additioneel lidmaatschap EBEN voor vier afgevaardigden € 100,-