Team

Antoon van den Boogaard (Voorzitter)

Kim Meijer (Secretaris)

Partick Bronger (Penningmeester)

 

antoon_van_den_boogaardAntoon van den Boogaard, voorzitter

Antoon van den Boogaard (IJsselstein, 1978) voltooide een bachelor bouwtechnische bedrijfskunde af aan de Avans Hogeschool in Tilburg. Vervolgens deed hij een master Applied Ethics aan de Katholieke Universiteit Leuven, waarvoor hij cum laude slaagde. Hij startte zijn loopbaan als adviseur bij een bedrijfskundig projectbureau. Inmiddels werkt hij als zelfstandig adviseur bedrijfsethiek vanuit zijn onderneming EthiekZaak.

“Mijn interesse gaat uit naar de vraag hoe mens, organisatie en maatschappij elkaar beïnvloeden”, vertelt Antoon. “Ik haal energie uit het praktisch inzichtelijk maken van complexe vraagstukken en risico’s. Als voorzitter van het NBN zorg ik voor een compleet en actief team dat zich sterk maakt voor ethiek in het bedrijfsleven. Ik representeer het bestuur en ben daarnaast altijd op zoek naar de juiste partners voor bijvoorbeeld een mooie bijeenkomst.”

Taken: het NBN representeren, bestuursvergaderingen voorzitten, samenwer-kingspartners zoeken en contact onderhouden, op breed vlak ondersteunen van de andere bestuursleden.

> Neem contact op met Antoon van den Boogaard

 

kim_meijerKim Meijer, secretaris

Kim Meijer (Nijmegen, 1987) doorliep achtereenvolgens de middelbare en de hogere hotelschool. In haar zoektocht naar een breder begrip van gastvrijheid studeerde zij af op het gebied van “gastvrijheidsethiek”. Aansluitend voltooide zij de master Applied Ethics aan de Universiteit Utrecht. Momenteel werkt ze als onderzoeksassistent voor het lectoraat Ethics aan de Saxion University of Applied Sciences.

“Er bestaat een spanningsveld tussen enerzijds de ‘droge’ uitvoering van operationele taken in het Nederlandse bedrijfsleven en anderzijds haar inherente behoefte aan meer ethiek”, stelt Kim Meijer. “Dit spanningsveld biedt oneindig veel mogelijkheden. Professioneel handelen en het goede doen zijn vloeibare concepten, de confrontatie met de ander en het aangaan van een dialoog zijn daarbij voorwaarden om tot de kern te komen. Als bestuurslid van het NBN hoop ik gelijkgestemden te ontmoeten en samen met hen het concept van bedrijfsethiek opnieuw op de kaart te zetten.”

Taken: het organiseren en faciliteren van bestuursvergadering, op breed vlak ondersteunen van de andere bestuursleden.

> Neem contact op met Kim Meijer

 

Partick Bronger, penningmeester

> Neem contact op met Partick Bronger