Bedrijfsethiek

Definitie van bedrijfsethiek

Bedrijfsethiek is een pluriform begrip. Afhankelijk van de context wordt soms het reflecteren op waarden en normen benadrukt, soms het appelleren aan persoonlijke verantwoordelijkheid en soms het verantwoording kunnen afleggen over keuzes die zijn gemaakt. Als NBN willen we een platformfunctie vervullen voor elk van deze opvattingen. Daarom definiëren wij bedrijfsethiek als de ethische kwaliteit van het beslissen en handelen in bedrijfsleven en non-profit organisaties in de meest brede zin van het woord.