Over NBN

Wat is het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland?

De Stichting Netwerk Bedrijfsethiek Nederland is een netwerk van mensen en organisaties die de ethische kwaliteit van het beslissen en handelen in bedrijfsleven en non-profit organisaties in de meest brede zin van het woord willen bevorderen.

De partners van NBN zijn werkzaam in het bedrijfsleven, bij de overheid, bij non profit organisaties en bij onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Het netwerk dient om ervaringen uit te wisselen en de communicatie over bedrijfsethiek en de toepassing ervan in organisaties te bevorderen.

Het NBN verenigt:

  • mensen en organisaties die binnen bedrijven en instellingen actief (mee)werken aan het vormgeven van organisatie-ethiek. Bijvoorbeeld Ethics Officers, leden van Raden van Bestuur en directies, public affairs managers, issue-managers, kwaliteitsmanagers, personeelsmanagers, compliance officers, vertrouwenspersonen;
  • adviseurs die organisaties begeleiden bij processen en activiteiten rondom bedrijfsethiek;
  • onderzoekers op het gebied van bedrijfsethiek;
  • docenten en studenten bedrijfsethiek aan hogescholen en/of universiteiten

Commissies

Binnen het NBN zijn een aantal commissies actief die altijd open staan voor nieuwe leden.

Thematische werkgroepen

Binnen het NBN zijn ook thematische werkgroepen gevormd. Elk lid van NBN heeft de gelegenheid om een nieuwe thematische werkgroep op te starten.

NBN Rabobank Scriptieprijs

Jaarlijks looft een deskundige jury de NBN-Rabobank Scriptieprijs uit.