Waarden voor je werk

Op 8 juni 2017 vond het Bedrijfsethisch Diner plaats, met titel ‘Waarden voor je werk’. De gastspreker was André Bruijn.

In de bewust gekozen entourage van Kraaybeekerhof te Driebergen, waar men zich bezighoudt met inzicht in voeding en gezondheid, pasten de lekkernijen prima bij de inspirerende tafelgesprekken over het thema, met als subtitel ‘persoonlijke ontwikkeling als graadmeter voor de arbeidsmarkt’.

André Bruijn nam de deelnemers mee voor volle voeding over waarden in werken. Hij is begeleider en inspirator voor mens- en organisatieontwikkeling én gangmaker Westland voor WerkenInNetwerken (WIN).

 

Met het hoofdthema en subtitel kwamen aan de orde:

 • het mede-createur zijn van de arbeidsmarkt;
 • het belang van verbinding met de samenleving / tijdgeest;
 • waardevolle vragen stellen over de toekomst van betaald werk;
 • gezamenlijk op onderzoek uit en verdieping vanuit onderlinge reflectie.

Deelnemers in actie met waarden als handvatten:

Er werd gevraagd  eerst, als  zoektocht naar (gezamenlijk) zuiver taalgebruik, de eigen waarden te tekenen en er als tafel taal aan te geven, wat het volgende opleverde: vrijheid, jezelf zijn, eenheid, onderzoek, zorg voor familie, helpen, balans, harmonie en bruggen slaan. Feitelijk een gezamenlijke waardenweg.

De volgende stap was de vraag naar enkele waarden die men fundamenteel vond voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Dat leverde onder andere op, dat:

 • waarden bepalend zijn voor (de toekomst) van betaald werk;
 • persoonlijke ontwikkeling meer dan tevoren een graadmeter is om je een weg te banen in de arbeidsmarkt;
 • gezamenlijk onderzoek nodig is naar ethische vragen en dat dat een investering vraagt voor waardenbewust organiseren;
 • voor de toekomst van betaald werk het kennen van zowel de eigen – als groepswaarden handvatten biedt.

Verbinding met de samenleving en daarmee de tijdgeest:

André introduceerde drie beelden van de tijdgeest waarop uiteindelijk door ieder moet worden gereageerd. De kunst is een antwoord te vinden op hoe je je waarden en talent inzet bij het omgaan met deze beelden:

 1. Impacts: Feitelijke in beeld gezette journalistieke rapportages die van belang zijn omdat ze beelden zijn van onontkoombare veranderingen in de wereld;
 2. Het mechanisme dat het uitstellen van het conflict zichtbaar maakt.

Men creëert een ‘omgekeerde beeld’ van de werkelijkheid (ideologie), waardoor nieuwsgierigheid naar het werkelijke beeld wordt ‘gedoofd’;

 1. Bewegingen in de maatschappij die zijn ‘ingesleten’ en ons afhouden van vernieuwing/verandering.

Als 4e separaat beeld werd de technologische ontwikkeling ingebracht, gezien de grote betekenis voor ons zowel privé als zakelijk.

Kijk op werk en baan van de toekomst:

In organisaties en op de arbeidsmarkt vinden we niet zondermeer een baan voor de toekomst. Het business-recept Werken In Netwerken kent daarvoor 10 WIN-principes met een attitude ‘(persoonlijke) waarden voor je werk’:

Maak het klein, Ontdek je kracht, Bouw aan vertrouwen , Volg je hart, Stel een doel, Zoek de ruimte, Vergroot je netwerk, Durf te vragen, geef Belangeloos en Blijf leren.

Voor André staat daarbij ook centraal:

 • alle goede ideeën beginnen met een flinke dot enthousiasme, waarmee je bovendien de meeste belemmeringen overwint;
 • de beleving is heel belangrijk. Er is niet slechts een waarheid, maar de waarheid wordt gevormd door bewustwording over samenwerken.

Er ontstonden levendige discussies over nieuwe businessmodellen waarin de 10 principes en waarden zich moeten verhouden tot de structuur waarin netwerken ondersteunend zijn. Zo kan samen aan waardencreatie worden gedaan.

Het was een culinair uitstekend verzorgde bijeenkomst, dat uitstekend geschikt was voor het gewenste persoonlijk karakter.