Samenwerking NBN en PIB

Het zal u niet ontgaan zijn dat er een nieuwe speler is in de wereld van bedrijfsethiek: Platform Integriteit en Bedrijfsethiek (PIB). Op 11 oktober hebben zij een startbijeenkomst gehouden. In het bestuur is in het verleden nagedacht over een aantal ideeën die niet goed van de grond kwamen om uiteenlopende redenen. Het PIB daarentegen gaat nu zeer voortvarend en gedegen aan de slag met de reflectietafels en met het ethics lab. Lees daarover meer op hun website: klik hier

NBN heeft het gesprek geopend om een samenwerking te onderzoeken met PIB. In de eerste aanvang ziet dat er zeer positief uit. Van beide kanten is daarin interesse. In de komende periode zullen we bespreken wat de mogelijkheden zijn en in welke vorm we verder willen.

Suggesties en ideeen zijn welkom. Stuur een berichtje als je dit toejuicht of juist een kritische kanttekening wilt maken. Dat kan naar info@bedrijfsethiek.nl