Nieuwsbrief december 2017

Afscheid van Kim Meijer

Kim Meijer neemt afscheid van het NBN bestuur. Graag willen we haar danken voor de inzet. Zij kreeg de vraag voorgelegd: hoe kijk je terug op het bestuurswerk?

Ik heb zo’n vijf jaar in het bestuur van NBN gezeten als secretaris. Het was Maarten de Jong (oud voorzitter van het NBN) die mij heeft voorgedragen. Ik ben met veel enthousiasme begonnen en kijk vooral positief terug op een aantal evenementen die we hebben georganiseerd. Tijdens deze evenementen, waaronder het bedrijfsethisch diner en discussiemiddagen, vond ik het heel mooi om te zien dat er zo veel interesse is voor het vakgebied. Het bestuurswerk heeft me bewust gemaakt van de grote hoeveelheid mensen die op verschillende manieren met ethiek in organisaties bezig zijn. Dat wil zeggen, van filosofen die zich bezig houden met het denken over bedrijfsethiek tot compliance officers die bezig zijn met haar implementatie. Al met al heeft het bestuurswerk er mede toe geleid dat ik ben gestart met een promotie binnen dat dynamische veld. Ik wens het NBN in de toekomst een vruchtbare samenwerking toe met andere platforms of stichtingen. Ik denk dat het NBN door samenwerking kan groeien en zo ook haar bestaansrecht kan behouden. Daarnaast kijk ik ontzettend uit naar EBEN 2018 wat in samenwerking met het NBN wordt georganiseerd.

Welkom Wil Houtzager

We heten Wil Houtzager welkom in het NBN bestuur. Wil stelt zich voor:

Wil Houtzager is een HR organisatieadviseur die wordt geboeid door het gedrag van mensen in organisaties. Ervaren in het wendbaar organiseren van organisaties, het ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid van leidinggevenden en medewerkers, met een bijzondere aandacht voor het belang van een integere cultuur. Hij is toezichthouder bij 2 onderwijsinstellingen, doceert over de effecten van cultuur op beveiliging in de security sector en is gastdocent strategisch HRM bij de Radboud universiteit.

Vertrouwen – een investering waard

Veel ondernemingen investeren veel tijd en geld in compliance, in regelgeving en administratie. Het vertrouwen van klanten en aandeelhouders daarentegen, lijkt niet significant toe te nemen. Integendeel soms. Waar ligt de financiële professional nu wakker van?

Tijdens het BED op 6 april 2017 presenteerde Steven de Cauwer het Vertrouwen & Waarden Onderzoek. Deze enquête is bij ca.1000 bankmedewerkers van 7 Belgische financiële instellingen afgenomen. Waar medewerkers vooral herstel willen van het vertrouwen in de organisatie en ondersteuning bij een fatsoenlijke manier van werken met klanten, willen CEO’s meer prioriteit geven aan menselijk leiderschap.

In onze tafelgesprekken bevestigen de experts vanuit de financiële wereld, het onderwijs, de zorg, energiesector, overheid en woningcorporaties dat vertrouwen en waarden extra aandacht behoeven. De verwarring en gebrek aan motivatie onder medewerkers is groot. Burgers zijn argwanend naar overheid en bedrijven.

Het Vertrouwen & Waarden onderzoek is inmiddels verwerkt in een demoversie. Met enkele collega’s van NBN organiseren we een workshop voor bedrijven en organisaties om het instrument te leren kennen en te gebruiken. Met als doel een eigen actieplan te ontwikkelen om vertrouwen te versterken en ethische waarden richtsnoer te laten zijn voor het handelen.

Wilt u meer weten van het instrument en de toepassing in uw organisatie? We komen graag bij u proefdraaien.

Vertrouwen – een investering waard

 

Waarden voor je werk

Op 8 juni 2017 vond het Bedrijfsethisch Diner (BED) plaats, met titel ‘Waarden voor je werk’. De gastspreker was André Bruijn.

In de aangename entourage van Kraaybeekerhof te Driebergen richt men zich op duurzame voeding en gezondheid. Voeding van lichaam werd uitstekend verzorgd. Voeding van de geest werd inspirerend opgepakt en begeleid door André.

Het Kraaybeekerhof te Driebergen is een fijne plaats voor het BED, met als subtitel ‘persoonlijke ontwikkeling als graadmeter voor de arbeidsmarkt’.

André Bruijn nam de deelnemers mee voor volle voeding over waarden in werken. Hij is begeleider en inspirator voor mens- en organisatieontwikkeling én gangmaker Westland voor WerkenInNetwerken (WIN).

Er ontstonden mooie discussies over nieuwe businessmodellen waarin de 10 WIN principes aan de orde kwamen.

Lees een uitgebreider verslag van het BED op de website.

Waarden voor je werk