Vertrouwen – een investering waard

Volgens de Edelman Trust Barometer 2017 neemt wereldwijd het vertrouwen in organisaties en in overheden af (https://www.edelman.com/trust2017/). Ook uit diverse andere onderzoeken en publicaties blijkt, dat een gebrek aan vertrouwen in organisaties negatieve effecten heeft op o.m. de loyaliteit, de arbeidsproductiviteit, het probleemoplossende vermogen, het ziekteverzuim en de integriteit van medewerkers (o.m. S.B Sitkin & … Meer lezen over Vertrouwen – een investering waard